Historia

Thörje Persson flyttade till Fridafors 1945 och köpte en taxirörelse.

1950 kompletterades rörelsen med en bensinpump från Shell. Samtidigt började Thörje med att laga bilar i sitt garage, samtidigt hade han taxirörelsen kvar och senare även lastbilar.

1954 byggdes en smörjbrygga.

1955-56 gjordes bensinmacken om till dubbla pumpar med tillhörande servicekiosk.

Under samma period byggdes en ny verkstad med en smörjgrop och en serviceplats, här jobbade Thörje själv fram till 1963.

Thörje Persson.