SAAB-verkstad

Vi är auktoriserade för att serva och reparera din SAAB. 
Vi har nödvändig diagnosutrustning och specialverktyg för att kunna göra alla förekommande arbeten på SAAB.